Od 1. září Protikorupční Linka.cz zavádí revoluční automatizovaný systém pro hromadné žaloby. Tento nový nástroj, vyvinutý ve spolupráci s nezávislou agenturou, umožní efektivní a rychlé podávání trestních oznámení na rozsáhlá podezření z trestných činů. Systém je navržen tak, aby odolával pokusům o narušení ze strany zkorumpovaných novinářů, politiků a úředníků. Cílem je zajistit rovnost před zákonem pro všechny občany, bez ohledu na jejich postavení, vliv či majetkové poměry.

Kromě toho Protikorupční Linka.cz připravuje spuštění vlastního zpravodajského portálu a tištěných novin zaměřených na protikorupční tématiku. Tyto nové mediální platformy budou poskytovat podrobné a investigativní reportáže, které pomohou odhalovat korupční praktiky a informovat veřejnost o aktuálních případech a právních postupech.

Výhody systému:

  • Efektivita a rychlost: Systém umožňuje rychlé a efektivní podávání trestních oznámení.
  • Široký dosah: Schopnost zvládat hromadné žaloby zvyšuje šanci na odhalení a potrestání rozsáhlých korupčních sítí.
  • Nezávislost a odolnost: Systém je navržen tak, aby odolával útokům a pokusům o narušení ze strany zkorumpovaných novinářů, politiků a úředníků.
  • Rovnost před zákonem: Všichni občané jsou stavěni na stejnou úroveň bez ohledu na jejich postavení, vliv či majetek.
  • Informovanost veřejnosti: Nové zpravodajské platformy poskytují aktuální informace o korupčních kauzách a postupech, jak proti nim bojovat.
  • Zvýšená transparentnost: Detailní investigativní reportáže přispívají k větší transparentnosti veřejného dění.
Prospěšnost pro veřejný zájem:

Nový systém a mediální platformy Protikorupční Linka.cz významně přispějí k ochraně veřejného zájmu tím, že zvyšují transparentnost, informovanost a odpovědnost ve veřejném a soukromém sektoru. Efektivnější stíhání korupce posílí důvěru občanů v právní systém a veřejné instituce, což přispěje k rovnosti před zákonem pro všechny.

Služba pro občany:

Občané budou mít možnost snadno a rychle podávat trestní oznámení prostřednictvím automatizovaného systému, čímž zvýší svou šanci na spravedlivé vyřešení jejich stížností. Nové zpravodajské platformy nabídnou občanům důležité informace a nástroje pro identifikaci a boj proti korupci ve svém okolí, podporujíce rovnost a spravedlnost pro všechny.